Staff Contacts

 1. Julian Egan

  Julian Egan

  Secretary/Guidance&CounselCounseling Center718-862-7394MGL 501A
 2. Jennifer McArdle

  Jennifer McArdle

  Director of Counseling & Health ServicesCounseling Center718-862-7975MGL 5FL
 3. Christin Nedumchira

  Christin Nedumchira

  StaffPsychol/GuidanceCounselCounseling Center718-862-7446MGL 5FL
 4. Robert Rivera

  Robert Rivera

  Adjunct, AsstDir/CounselingHealthPsychology, Counseling Center718-862-7395MGL 5FL
 5. Nicol Zambrano

  Nicol Zambrano

  StaffCounsel/GuidanceCounselCounseling Center718-862-7394MGL 5FL